รักษาผู้ป่วยเป็น CA Oropharynx ซึ่งมาด้วย neck mass หลังผ่า RND ผู้ป่วยปวดมาก บ่นปวดแสบร้อนที่ผ่าตัด ทั้งที่ผ่าตัดมา 6 เดือนแล้ว ให้ยาฉีด morphine ตลอดไม่ดีขึ้น มีการดูแลเพิ่มอย่างอื่นอีกหรือไม่

           ลักษณะปวดผู้ป่วย CA head neck ที่ผ่า RND แบบนี้นอกจากจะต้องคิดถึง nociceptive pain (ซึ่งจะปวดเฉพาะตรงที่มี tumor invasion) ต้องคิดถึง neuropathic pain ซึ่งเกิดจากการมี dysfunction ของ CNS หรือ PNS เช่น การบาดเจ็บภายหลังผ่าตัด รายนี้มีอาการทำให้คิดถึง คือ ปวดแสบปวดร้อน (burning) อาจลองทดสอบว่ามีบริเวณที่ชาจากการ ผ่าตัดด้วยหรือไม่ 
           การรักษาถ้าเป็น nociceptive pain และปวด severe ควรให้ opioid ซึ่งต้องให้ขนาดเพียงพอ แต่ถ้า neuropathic pain ต้องให้ยากลุ่ม tricyclic antidepressant ซึ่ง amitriptyline ได้ผลดีที่สุดขนาดเพียง10-25 mg ให้ก่อนนอน ถ้าไม่ดีอาจลองให้ในกลุ่ม anticonvulsant เช่น carbamazepine 200 - 800 mg ซึ่งต้อง titrate ให้เริ่มวันละน้อยๆ เพราะผลข้างเคียงเรื่องมึนงง เดินเซ พบมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ


ผศ.พญ.ลักษมี ชาญเวชช์ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2546