ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 13 วัน มีปัญหาคือ มีเลือดออกทางช่องคลอด 1 สัปดาห์ ก่อน มาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติใด ๆ อยากทราบว่า สาเหตุเลือดออกทางช่องคลอดเกิดจากอะไรได้บ้าง

           เด็ก newborn มี vaginal bleeding ถ้าประวัติและตรวจร่างกายอื่น ๆ ปกติดี เด็กไม่ซีด, ไม่มีจ้ำเลือด หรือ bleeding tendency ที่นึกถึงมากที่สุดคือ Withdrawal bleeding ซึ่งพบได้ในเด็ก normal female newborn เป็นผลจากที่ระดับออร์โมน เอสโดรเจนและโปรเอสเดอโรนที่ได้รับมาจากแม่ลดลง (ภาวะนี้เด็กจะมีเลือดออกประมาณ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอดและจะค่อย ๆ น้อยลง คล้าย menstruation และหยุดไป) 
           การดูแลรักษา : อธิบายให้แม่เข้าใจและแนะนำให้ดูแลความสะอาดบริเวณช่องคลอดให้ดี


ผศ.พญ.ประสิน จันทร์วิทัน 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2546