ขอทราบเกี่ยวกับเรื่อง Mammography คือ ข้อบ่งชี้ ราคาของการส่งตรวจ และการทำ screening test ควรแนะนำแก่ผู้ป่วยอย่างไร

           1. ข้อบ่งชี้ของการตรวจ มักทำการตรวจเมื่อสงสัยว่าอาจมีมะเร็งเต้านมเช่นคลำได้ก้อน ในกรณีที่ไม่มีอาการอะไร เรียกว่าทำ screening mammography นั้น American College of Radiology และ American Cancer Society แนะนำให้ทำเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปทุกปี ในบ้านเราอาจต้องพิจารณาในเรื่องความคุ้ม ( cost effectiveness) อีกด้วย เนื่องจากอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมอาจไม่สูงเท่าในประเทศสหรัฐอเมริกาในผู้ป่วยที่มีญาติสายตรง (หมายถึงมารดา พี่สาว น้องสาว หรือลูกสาว ) เป็นมะเร็งในวัยก่อนหมดประจำเดือน มีผู้แนะนำให้ทำ screening mammography ตั้งแต่หญิงนั้นมีอายุน้อยกว่าผู้ป่วยที่เป็นญาติสายตรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม 10 ปี แต่ไม่น้อยกว่าอายุ 25 ปี 
           2. ราคาของการตรวจขึ้นกับแต่ละโรงพยาบาลอาจทำเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ควรทำในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เต้านมค่อนข้างตึงคัด 
           3. การทำmammography อาจทำให้ผู้ป่วยเจ็บ และอาจลดความแม่นยำของการอ่าน filmได้


ผศ.พญ.สิริพร หิรัญแพทย์ 
และ ผศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
ภาควิชารังสีวิทยา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2546