ข้อมูลจาก Web site นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้ประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย

การฉีด Steroid ใน Carpal tunnel Syndrom

ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ข้อเข่า เข่าบวม เจาะข้อเข่าได้เลือด
การรักษาอาการปวดในผู้ป่วย CA Oropharynx
วิธีการใช้ยา Morphine เม็ด
การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เด็กอายุ 2 ขวบ มีปัญหาเรื่อง Bow Leg
เด็กหญิงอายุ 13 วัน มีเลือดออกทางช่องคลอด
เด็กที่มี close contact TB
Mammography
ECG ที่ติด Lead สลับแขนซ้ายและแขนขวา
10 คำถามเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมที่ผู้หญิงควรรู้
Prophylactic antibiotics ใน cesarean section